آموزش ها با نیازهای بازار کار تطابق ندارند

آموزش ها با نیازهای بازار کار تطابق ندارند

محمدرضا کارگر (مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار)، عدم تطابق آموزش‌ها اعم از رسمی و غیررسمی با نیازهای بازار کار کشور را یکی از معضلات اشتغال‌زایی دانست.

به گزارش اکوسیستم، کارگر در مورد مشاغل پایدار، توسعه و ثبات اقتصادی، گفت: پیش از آنکه پایداری شغل مطرح گردد باید فرصت شغلی پایدار را مدنظر قرار داد، زیرا فرصت شغلی به علت ارتباط تنگاتنگ با تولید و در نتیجه ثبات بنگاه‌های اقتصادی حائز اهمیت است.

وی با اشاره به این موضوع که بالغ بر ۹۶ درصد بنگاه‌های کشور، خرد و کوچک هستند، اظهار داشت: ساختار بنگاه‌های اقتصادی در کشور به گونه‌ای است که با همان سرعت که ایجاد می‌شوند، نرخ میرایی آنها نیز با همان سرعت روندی صعودی دارد.

مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اظهار داشت: برپایه آنچه که در دنیا به عنوان پایدارسازی مشاغل یا ثبات فعالیت‌های تولیدی مطرح می‌گردد، برای برخورداری از فرصت‌های شغلی پایدار باید ثبات اقتصاد کلان، مسیر اقتصای قابل پیش‌بینی و پایدار و فضای کسب و کار مناسبی داشته باشیم تا بنگاه‌ها بتوانند در یک فضای رقابتی با یکدیگر تعامل کنند.

وی اضافه کرد: در صورتی که قادر باشیم ثبات اقتصاد کلان را در قالب مجموعه ابزارهای سیاست گذاری اقتصاد از قبیل سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، ارزی و حتی درآمدی دنبال کنیم، می‌توانیم ادعا کنیم که بنگاه‌های پایداری داریم. در حقیقت چنانچه طول عمر بنگاه‌های اقتصادی از طول عمر بنیانگذاران آنها بیشتر باشد، وارد عرصه پایداری می‌شویم.

کارگر با اشاره اینکه در بهبود فضای کسب و کار هنوز به جایگاهی که باید داشته باشیم، نرسیده‌ایم، گفت: یکی از آسیب‌های موجود در بازار کار کشور، تطابق نداشتن آموزش‌ها اعم از رسمی و غیررسمی با نیازهای بازار کار است، به این علت که فرآیند و ساختار تولید ما نتوانست به نحو مطلوبی مسیر توسعه را بپیماید و عملا از حوزه آموزش عقب مانده است.

مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای کلی نظام آموزشی، پاسخگویی به نیازهای بازار کار است، اما در مهارت‌های آموزشی شاهد اجرای این رویکرد به نحو شایسته‌ای نیستیم. علیرغم اینکه نیازسنجی‌های خوبی انجام می‌دهیم ولی در بستر تحولات در طول زمان، اطلاعاتمان به ویژه در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را بروزرسانی نکرده‌ایم، به همین دلیل با وجود اینکه اقدامات خوبی انجام گرفته است همچنان با جایگاه مطلوب فاصله داریم.

کارگر در پایان تاکید کرد: باید راهکارهایی ارائه شود که با ظرفیت ارکان و بازیگران موجود قابل دسترسی باشند، اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم با بحران بیکاری در بستر زمانی مشخصی مقابله کنیم.

    نظرات