آشنایی با بازار محصولات فناورانه در کشورهای حوزه خلیج فارس

امکان سنجی ورود محصولات فناورانه و دانش بنیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

    منبع خبر

    پیشگامان

    پیشگامان

    شتابدهنده عمومی

    نظرات