جذب نیروی هیئت علمی دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد

داوطلبان محترم می توانند درخواست خود را حداکثر تا مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به انضمام رزومه (فرمت پیوست)و مستندات مربوطه قابل دانلود از لینک https://v-
education.mums.ac.ir/index.php/staff-news/۱۵۳۰-forms
به آدرس ایمیل sps.rdo mums.ac.ir ارسال نمایند .

فایل های پیوست
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات