بیست و سومین همایش کشوری آموزش پزشکی

بیست و سومین همایش کشوری آموزش پزشکی

بیست و سومین همایش کشوری آموزش پزشکی و پانزدهمین جشنواره شهید مطهری در تاریخ ۲۸-۳۰ اردیبهشت به صورت حضوری و مجازی در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد. از شما اساتید گرامی جهت شرکت در این رویداد آموزشی دعوت می شود. اطلاعات تکمیلی و لینک ورود به جلسات و دریافت ابزارک موبایل به سایت https://www.ichpe.org/fa/ مراجعه فرمایید.

برنامه تفصیلی لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات