نوآوری‌باز،‌ تحقیق و توسعه‌مستمر و استفاده از شرکت‌های دانش‌پایه می‌تواند بسیار ارزش‌آفرین و سودمند باشد

نوآوری‌باز،‌ تحقیق و توسعه‌مستمر و استفاده از شرکت‌های دانش‌پایه می‌تواند بسیار ارزش‌آفرین و سودمند باشد


با رهنمود های هوشمندانه و بموقع رهبر معظم انقلاب بر حوزه تولید، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان،اشتغال‌آفرینی و کارآفرینی،زیست بوم علم و فناوری و نوآوری درکشور بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت و در ۲۰ سال گذشته متحول شده است.

مصاحبه دکتر مسعود میرزائی‌شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی با روزنامه شهرآرالینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات