برگزاری جلسات شورای فناوری مراکز رشد واحدهای فناور وابسته به پارک علم و فناوری لرستان

برگزاری جلسات شورای فناوری مراکز رشد واحدهای فناور وابسته به پارک علم و فناوری لرستان

به منظور بررسی نتایج ارزیابی عملکرد سالیانه واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری لرستان؛ جلسات شورای فناوری مراکز رشد واحدهای فناور شهرستان های خرم آباد، بروجرد، دورود، الیگودرز و دلفان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان به نقل از رئیس پارک، به منظور بررسی نتایج ارزیابی عملکرد سالیانه واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری لرستان پنجاه و هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد، چهلمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد، بیست و نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان، نوزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود و چهاردهمین جلسه جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز در هفته جاری برگزار شد.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان در این خصوص گفت: ارزیابی واحدهای فناور دوره رشد بر اساس ۶ شاخص اصلی رشد سازمانی و اداری، علمی و فناوری، مالی و اقتصادی، بازاریابی، تعامل و هم افزایی و امتیاز ویژه (شامل فاکتورهای مثل امتیاز دانش بنیان بودن، قراردادهای پژوهشی، جذب سرمایه و غیره) صورت پذیرفته است.

فرهاد نامداری تصریح کرد: طی یک قرارداد همکاری؛ فرآیند ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری لرستان و مراکز رشد وابسته به آن، به شرکت سپهر رایان والا برون سپاری شد. شرکت مورد اشاره نسبت به طراحی سایت اقدام و فناوران استان در بازه زمانی تعیین شده مستندات پیشرفت کاری خود را بارگزاری نمودند.

فرهاد نامداری افزود: سپس طی بازدیدهای حضوری و بر اساس خود اظهاری واحدهای فناور، نتایج ارزیابی به واحدهای فناور اطلاع داده شد و فناورانی که نسبت به امتیاز ارزیابی عملکرد خود اعتراض داشتند، نسبت به ارائه مستندات بیشتر اقدام نمودند. نتایج نهایی ارزیابی عملکرد واحدهای فناور به همراه مستندات مربوطه به پارک علم و فناوری و مراکز رشد (جهت طرح در شوراهای فناوری) اعلام گردید.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا جلسات شورهای فناوری مراکز رشد پارک علم و فناوری لرستان با حضور اعضای شورا برگزار شد. در این جلسات در مجموع عملکرد ۹۲ واحد فناور بررسی و با توجه به پایان دوره استقرار در مرکز رشد و عملکرد قابل قبول؛ تعداد ۱۰ واحد خروج موفق، به دلیل عدم همکاری با مرکز و عملکرد غیرقابل قبول؛ تعداد ۱۳ واحد فناور خروج ناموفق داشتند و استقرار۶۹ واحد فناور که در حال طی مراحل رشد خود بودند و در این مرحله پیشرفت قابل قبولی داشتند به مدت یکسال تمدید گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات