تمدید زمان ثبت نام در سامانه انتقال و میهمانی

تمدید زمان ثبت نام در سامانه انتقال و میهمانی

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی ثبت نام در سامانه انتقال و مهمانی:

سامانه انتقال و مهمانی دانشجویان در نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ جهت ثبت نام و بارگذاری مدارک تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ تمدید گردید.

تمدید سامانه انتقال و میهمان
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات