تفاهم نامه سازمان جهاددانشگاهی و پارک علم و فن آوری خوزستان

تفاهم نامه سازمان جهاددانشگاهی و پارک علم و فن آوری خوزستان

تفاهم نامه اجرای طرح دستیار فناوری امروز دوشنبه دوم خردادماه به امضا دکتر سیدعلیرضا علوی، رییس سازمان جهاددانشگاهی خوزستان و دکتر محمد راضی جلالی، رییس پارک علم و فناوری استان رسید. براساس این تفاهم نامه دانشجویان موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان از مزایای طرح دستیار فناوری معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره مند می شوند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خوزستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری خوزستان

پارک علم و فناوری خوزستان

پارک علم و فناوری خوزستان یک پارک علم و فناوری در شهر اهواز می باشد

    نظرات