ایده محوری «کلینیک مشاوره بازاریابی» در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

صد و شصت و پنجمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز دوشنبه ۱۶ خردادماه سال جاری در سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رشد، در این جلسه، ایده محوری «کلینیک مشاوره بازاریابی» در شورای جذب و پذیرش مرکز نوآوری دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه مرتضی ملکی مجری طرح به تشریح ایده محوری خود که با هدف مشاوره بازاریابی بود پرداخت.

ملکی اظهار داشت: بازاریابی و استفاده از استراتژی‌های مرتبط با آن برای کلیه شرکت‌ها، از هر صنف یا صنعتی امری بسیار حیاتی است، اما این دانش در شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان دارای اهمیت ویژه‌ای است. این تفکر که به دلیل وجود قابلیت‌های نوآور در محصولات چنین شرکت‌هایی، فروش محصولات آنها خودبه‌خود صورت می‌پذیرد و نیازمند تلاش ویژه از سمت آنها نیست، تبدیل به یک تفکر مخرب در میان صاحبان آنها است. پذیرش و فروش محصولات از هر شرکت و در هر سطحی از نوآوری مستلزم وجود فعالیت‌های بازاریابی مدون است؛ این در تضاد با تفکر موسسان شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان است.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان قربانی، جمشیدی و اسدی مورد بررسی و داوری قرار گرفت و درنهایت موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در مرکز نوآوری دانشگاه شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات