برگزاری کارگاه آموزشی " مرور نظام مند و متاآنالیز "

برگزاری کارگاه آموزشی " مرور نظام مند و متاآنالیز "

به استحضار می رساند کارگاه آموزشی " مرور نظام مند و متاآنالیز " در روزهای چهارشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت، و چهارم خرداد ماه سال ۱۴۰۱  از ساعت ۱۴ الی ۱۸ توسط جناب آقای دکتر مرادی به صورت مجازی برگزار گردید. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات