بازدید استاتید و دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه‌ای دخترانه اطهر از پارک علم و فناوری استان مرکزی

جمعی از استاتید و دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه‌ای دخترانه اطهر، در روز یکشنبه ۲۲ خردادماه جاری  از پارک علم و فناوری استان مرکزی و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد بازدید به عمل آوردند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات