دکتر مسعود میرزائی شهرابی به سمت عضو کمیته علمی و کمیته داوران کنفرانس منصوب شد

دکتر مسعود میرزائی شهرابی به سمت عضو کمیته علمی و کمیته داوران کنفرانس منصوب شد


با حکم دکتر امیر ملک‌پور، دبیر علمی کنفرانس توسعه زیست بوم نوآوری؛ اجزا و فرآیندها، دکتر مسعود میرزائی شهرابی رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی را به سمت عضو کمیته علمی و کمیته داوران دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران منصوب شد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات