فرهنگ سازی در حوزه کارآفرینی از نیازهای اساسی استان است

سرپرست پارک فناوری لرستان در این جلسه بیان کرد: فرهنگ سازی در حوزه کارآفرینی و کارسازی از نیازهای اساسی استان لرستان است و برای بهبود این فرهنگ پارک علم و فناوری لرستان برنامه های بلند مدت و میان مدتی را طرح ریزی نموده است.

فرهاد نامداری تشریح کرد: رسالت جدید پارک در حوزه برگزاری ایده شوها این است که ابتدا نیاز بازار را سنجیده و در راستای تامین این نیازها، ایده های جدید را شناسایی و پرورش دهد. وی با تاکید بر اینکه در استان لرستان هیچ نیازی نیست که ظرفیت داخل استان نتواند آن را تامین کند ابراز امیدواری کرد که این روش بتواند مجموعه‌های فناور قوی برای استان ایجاد نماید که توانایی انطباق پذیری با شرایط مختلف را داشته باشند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی لرستان اظهار داشت: ضریب کار تیمی در استان لرستان بسیار پایین است که این معضل منجر به کاهش برآیند توسعه و رشد در استان شده است. وی ضمن تاکید بر برگزاری دوره های آموزشی و رویدادهای مشترک گفت: یکی از مسائل موجود در صنعت استان کاهش ظرفیت کارخانجات و یکی از علل این رخداد وجود نیازهای پنهان در واحدهای صنعتی استان است.

فرزاد محمدی ابراز امیدواری کرد که طی بازدیدهایی که واحدهای فناور از صنایع مرتبط با حوزه فعالیت شان خواهند داشت، این نیازهای پنهان را شناسایی نمایند و با ارائه محصولات خود منجر به بهبود عملکرد واحدهای صنعتی استان شوند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات