ویژه نامه الکترونیکی چهارم راه توسعه خرداد ماه ۱۴۰۱

ویژه نامه الکترونیکی چهارم راه توسعه خرداد ماه ۱۴۰۱

ویژه نامه الکترونیکی زیست بوم فناوری و نوآوری استان کرمانشاه

ویژه نامه الکترونیکی چهارم راه توسعه خرداد ماه ۱۴۰۱

rahetooseh۴
pdf
rahetoseh۴
حجم : ۶.۱۳ mb
تعداد دریافت : ۸
Date added : تیر ۱۱ ۱۴۰۱
Date modified : تیر ۱۱ ۱۴۰۱


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات