جلسه مشترک بین پارک علم و فناوری لرستان و جهاد دانشگاهی لرستان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان جلسه مشترک بین پارک علم و فناوری لرستان و جهاد دانشگاهی لرستان در محل این پارک برگزار گردید.

سرپرست پارک علم و فناوری لرستان گفت: در اکوسیستم نوآوری مجموعه های وجود دارد که در بخشی از وظایف شان با یکدیگر هم راستا هستند و حضور آنها در اکوسیستم نوآوری فرصت محسوب می شود. از جمله این مجموعه ها می توان به مراکز رشد جهاد دانشگاهی استان اشاره نمود.

فرهاد نامداری افزود: این پارک از توسعه مراکز فناوری در استان استقلال می کند. زیرا هرچه تعداد واحدهای فناور در استان افزایش یابد خروجی موفق این واحدها نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان لرستان گفت: جهاد دانشگاهی دارای دو مجوز اصولی مرکز رشد واحدهای فناور در شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد است و آمادگی دارد با لحاظ کردن موارد قانونی با همکاری پارک علم و فناوری لرستان در شهرستان بروجرد مرکز رشد مشترک راه اندازی نماید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات