بازدید دکتر ذوالقدر از کارگاه عمومی پارک علم و فناوری فارس و ارزیابی فعالیت در کارگاه پس از واگذاری به بخش خصوصی

بازدید دکتر ذوالقدر از کارگاه عمومی پارک علم و فناوری فارس و ارزیابی فعالیت در کارگاه پس از واگذاری به بخش خصوصی

بازدید دکتر ذوالقدر از کارگاه عمومی پارک علم و فناوری فارس و ارزیابی فعالیت در کارگاه پس از واگذاری به بخش خصوصی.

در راستای واگذاری کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های پارک علم و فناوری فارس به بخش خصوصی و به منظور استفاده بهینه و بهتر شرکت‌های مستقر در پارک از امکانات کارگاه، دکتر ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس از این کارگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، مهندس شرفی مدیرعامل شرکت رادمان صنعت در بازدید از کارگاه‌های پارک گفت؛ مدیریت بهره برداری کارگاه‌های عمومی پارک علم و فناوری فارس طی یک مزایده به شرکت رادمان صنعت واگذار شده است. شرکت نامبرده در جهت خدمات رسانی به شرکت‌ها، فضای عمومی کارگاه را برای استفاده سایر شرکت‌ها محیا کرده و نیروی کارگاهی متخصص جهت کاربری هر چه بهتراز دستگاه‌ها مشغول به کار شده‌اند.

پس از واگذاری کارگاه مکانیک به شرکت رادمان صنعت، تعدادی دستگاه نیز جهت تکمیل شدن وسایل مورد نیاز به کارگاه اضافه شده است. شرکت‌های مستقر در پارک به صورت متناوب و با برنامه ریزی منظم از کارگاه عمومی پارک و آزمایشگاه‌‌ها استفاده می‌کنند.

در این بازدید از هسته فناور “فراکتال رشد”  که نزدیک به دو ماه است در پارک مستقر شده و از کارگاه‌های عمومی استفاده می‌کند نیز بازدید شد. این هسته فناور در زمینه دستگاه خشک کن چرخشی رول پنبه فعالیت دارد که برای موارد دندان پزشکی استفاده می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری فارس

منبع خبر

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس یک پارک علم و فناوری در شهر شیراز می باشد

    نظرات