گزارش دومین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم

گزارش دومین جلسه هیئت مدیره انجمن در دور سوم

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد.

طبق مصوبه جلسه اول، صورت جلسات هیئت مدیره در وب‌سایت و رسانه‌های در دسترس انجمن منتشر می‌شود. در دومین جلسه، اعضای هیئت مدیره درباره این موضوعات تصمیم گرفتند:

  • مصوب شد فرایند تغییر سایت انجمن به صورت فراخوان در سایت انجمن اطلاع‌رسانی شود. یک سیم کارت حقوقی به نام انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران تهیه شود. رویکرد شبکه‌های اجتماعی با توجه به انتخاب تقویم محتوایی و نیاز اعضای انجمن توسط عضو هیئت مدیره، آقای معافیان آماده شود.
  • هیئت مدیره به اتفاق آراء، خانم شیما شریفی را به عنوان خزانه‌دار انتخاب کردند.
  • با توجه به کمبود منابع مالی انجمن، تعیین تکلیف اخذ حق مشارکت طبق بند ج ماده ۷ اساسنامه از اعضای انجمن منوط به این شد که رئیس هیئت مدیره، سرکار خانم دالوند درخواست مجمع فوق العاده آنلاین برای تغییر حق عضویت را از وزارت کار پیگیری کنند و در صورتی که امکان برگزاری مجمع عمومی به صورت فوق‌العاده وجود نداشت، مجدداً دریافت وجوه مشارکت در جلسات آتی هیئت مدیره بررسی شود.
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

منبع خبر

انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب  کارهای اینترنتی)

انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

انجمن کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت

    نظرات