ثبت نام بیش از ۳۵۰ دانشجو در طرح دستیار فناوری

ثبت نام بیش از ۳۵۰ دانشجو در طرح دستیار فناوری

از  اجرای طرح دستیار فناوری در کرمانشاه چه خبر؟؟

در راستای اجرای طرح دستیار فناوری

جلسه مصاحبه های پذیرش دانشجو در شرکت های تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد

در این طرح ۳۵۶دانشجو درمقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این طرح ثبت نام کردند

مدارک ۲۲۹ دانشجو تایید شده در اختیار شرکت های تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه قرار گرفت.

۴۰ شرکت نیز درخواست همکاری با دانشجویان را در سامانه ثبت کرده اند که درخواست ۳۶ شرکت مورد تایید قرار گرفته است.

مصاحبه ها برگزار و  از طریق شورای پذیرش طرح دستیار فناوری شرکت  ها با دانشجویان متقاضی خود مصاحبه کردند. در نهایت از بین دانشجویان ثبت نام شده در سامانه ۴۰ دانشجو در شرکت های تحت حمایت پارک علم و فناوری مشغول به فعالیت خواهند شد .

گفتنی است: اعضای شورای پذیرش شامل مدیران مراکز رشد کشاورزی، عمومی و ict و مسئول جذب و پذیرش پارک و نماینده پارک علم و فناوری کرمانشاه در اجرای طرح دستیار فناوری هستند

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

منبع خبر

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

    نظرات