جلسات مصاحبه طرح دستیار فناوری برگزار شد

جلسات مصاحبه متقاضیان طرح دستیار فناوری با حضور اعضای شواری پذیرش پارک علم و فناوری، نمایندگان شرکت های متقاضی و دانشجویان متقاضی حضور در این طرح  که از روز شنبه یکم مردادماه جاری آغاز شده بود، با برگزاری ۲۵ جلسه مصاحبه، در روز دوشنبه سوم مردادماه جاری، پایان یافت.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات