جلسه کمیته ارزیابی طرح دستیار فناوری برگزار شد

جلسه کمیته ارزیابی طرح دستیار فناوری در استان مرکزی، با حضور ریاست، معاونین و مدیران پارک علم و فناوری و معاونین پژوهشی و فناوری دانشگاه‌های استان، برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات