حکم عضویت در شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان‌رضوی به دکتر مسعود میرزائی شهرابی اعطا گردید

حکم عضویت در شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان‌رضوی به دکتر مسعود میرزائی شهرابی اعطا گردید


توسط دکتر ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان کشور، حکم عضویت در شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان رضوی به دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی اعطا گردید.

افتخاری دیگر برای پارک علم و فناوری و قرارگاه اقتصاد دانش بنیان استان خراسان رضوی؛ اعطای حکم عضویت در شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان رضوی به دکتر مسعود میرزائی شهرابی توسط دکتر ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان کشور.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات