پذیرش ۲۹ دانشجو در اولین دوره طرح دستیار فناوری استان قم

پذیرش ۲۹ دانشجو در اولین دوره طرح دستیار فناوری استان قم

پذیرش ۲۹ دانشجو در اولین دوره طرح دستیار فناوری استان قم

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اعلام اینکه ۱۹۲ دانشجو از ۹ دانشگاه طرف تفاهم با پارک در نخستین دوره طرح دستیار فناوری ثبت نام کردند، گفت: با ارزیابی شورای پذیرش دستیار فناوری پارک ۲۹ نفر در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرفته و به شرکت های فناور متقاضی معرفی شدند.
بنابراین گزارش، دکتر سید حسین اخوان علوی در جلسه کمیته ارزیابی نخستین دوره طرح دستیاری فناوری با تمجید از عملکرد فعال این کمیته گفت: خوشبختانه با همکاری روسای دانشگاه های طرف تفاهم و همراهی اعضای کمیته ارزیابی که نمایندگان آن دانشگاه ها هستند اطلاع رسانی جامع و گسترده ای صورت گرفت و آمار قابل قبولی از دانشجویان ثبت نام کردند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم  طرح دستیار فناوری را برنامه ای مهم و ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: این طرح به عنوان نخستین تجربه  مهارت آموزی فناوری، با وجود اشکالاتی که داشت نتایج و ثمرات خوبی را رقم زد که ارزش های آن در آینده بهتر و بیشتر ملموس خواهد شد.
ارزش­های طرح دستیار در آینده بیشتر ملموس می شود
اخوان علوی با بیان اینکه باید فناوری سنگر اصلی مهارت آموزی دانشجویان باشد گفت: متاسفانه دانشجویان نتوانسته اند با این سنگر که آینده شان را رقم می زند ارتباط بگیرند و طرح دستیار فناوری این فرایند مهم را فراهم می کند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه ثبت نام ۱۹۲ دانشجو برای اولین دوره طرح دستیار فناوری قابل قبول است گفت: در این طرح ۹ دانشجو در مقطع کاردانی، ۱۱۷ دانشجو در مقطع کارشناسی،  ۴۹ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۷ دانشجوی مقطع دکترا ثبت نام کردند و در نهایت با ارزیابی شورای پذیرش ۲۹ نفر براساس نیازهای شرکت های فناور پذیرفته شدند.

آسیب شناسی توسط کمیته ارزیابی

در ادامه این نشست که با حضور نمایندگان دانشگاه های استان برگزار شد، هریک از اعضا به بررسی و آسیب شناسی دوره پرداخته و مسائلی مانند تغییر زمان برگزاری دوره از تابستان به ابتدای سال تحصیلی، عدم تناسب ورود برخی از رشته های تحصیلی ثبت نامی در طرح با نیازهای شرکت های فناور و درخواست الکترونیکی شدن فرم های ۴ امضای ثبت نام و پذیرش دانشجویان متقاضی در دوره و لزوم انسجام در تصمیم گیری های کلان را مطرح کرده که قرار شد نکات طرح شده با مدیران ارشد مربوطه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شود.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری قم

منبع خبر

پارک علم و فناوری قم

پارک علم و فناوری قم

پارک علم و فناوری قم یک پارک علم و فناوری در شهر قم می باشد

    نظرات