بازدید مدیر بودجه  و معاون مدیر کل اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت عتف و کارشناسان، از برج فناوری پارک علم و فناوری فارس

بازدید مدیر بودجه و معاون مدیر کل اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت عتف و کارشناسان، از برج فناوری پارک علم و فناوری فارس

بازدید مدیر بودجه و معاون مدیر کل اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت عتف و کارشناسان، از برج فناوری پارک علم و فناوری فارس

نمایندگان اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت عتف با هدف بررسی عملکرد اداره امور عمران پارک فارس در پیشبرد اهداف عمرانی پارک و همچنین بررسی عملیات اجرایی برج فناوری، از پارک علم و فناوری فارس بازدید کردند.
مهندس الهی، مدیر بودجه اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت عتف به همراه مهندس حسینی، معاون مدیر کل اداره نظارت بر طرح های عمرانی وزارت عتف پس از بازدید از برج و تعدادی از شرکت‌های فناور پارک در نشستی با دکتر ذوالقدر رئیس پارک و همچنین مدیران عمران، اداری و مالی پارک به گفتگو پرداختند. در این نشست به بررسی وضعیت پروژه ساختمان مرکز رشد جهرم جهت تخصیص بودجه و تکمیل ساختمان نیز صحبت شد.
مهندس الهی پس از ابراز رضایت خود از واحد عمران پارک و پیشرفت پروژه برج فناوری، در مورد بررسی موافقت نامه بودجه پارک و ردیف‌های اعتبارات عمرانی و تعمیر و تجهیز نیز قول مساعدت و همکاری جهت تامین اعتبارات پارک را دادند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری فارس

منبع خبر

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری فارس یک پارک علم و فناوری در شهر شیراز می باشد

    نظرات