ارزیابی واحدهای فناور مرکز رشد نوشهر طبق برنامه ریزی انجام شد

ارزیابی واحدهای فناور مرکز رشد نوشهر طبق برنامه ریزی انجام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری نوشهر ارزیابی عملکرد و پایش فعالیت های سال ۱۴۰۰ واحدهای فناور مرکز رشد و نوآوری نوشهر در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳ و ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱ انجام شد. در این جلسات ضمن ارزیتبی فعالیت های واحدهای فناور نوشهر منتورینگ و هدایت فعالیت واحدها توسط کارشناسان پارک علم و فناوری مازندران انجام شد.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

    نظرات