تقدیر از مدیریت گروه پرتو صنعت پاژ، به موجب اشتراک گذاری تجربیات

تقدیر از مدیریت گروه پرتو صنعت پاژ، به موجب اشتراک گذاری تجربیات


با مشارکت شرکت پرتو صنعت پاژ، از مجموعه های رشدیافته پردیس انرژی، نشست تخصصی انتقال تجربه در موضوع کنترل و مدیریت پروژه، با تدریس مهندس جباری، نماینده شرکت برگزار گردید.

به گزارش اداره روابط عمومی و اموز بن الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، به موجب اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند گروه پرتو صنعت پاژ و همکاری در ایجاد روحیه مشارکت جمعی، در قالب برگزاری دوره انتقال تجربیات در حوزه کنترل و مدیریت پروژه، دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی، از این مجموعه تقدیر کرد.

متن تقدیر نامه به شرح زیر است:

لازم بذکر است دوره انتقال تجربه شرکت پرتو صنعت مورخ ۲۶ تیر ماه و  در قالب یک دوره تخصصی، در محل سالن جلسات، و با حضور نمایندگان طیف وسیعی از شرکتهای عضو صورت و در آن ضمن تشریح روند بلوغ سازمانی و مدیریتی شرکت،  به ارائه نمونه های موردی از سیستم های ایجادی توسط مجموعه، توسط جناب مهندس جباری پرداخته شد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات