نشست رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل در جهت توسعه نوآوری و فناوری در شرکت های فناور و دانش بنیان حوزه سلامت با رییس پارک علم و فناوری مازندران

نشست رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل در جهت توسعه نوآوری و فناوری در شرکت های فناور و دانش بنیان حوزه سلامت با رییس پارک علم و فناوری مازندران

نشست دکتر مظفر پور رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل با دکتر نعمت زاده رییس پارک علم و فناوری مازندران به منظور توسعه نوآوری و فناوری در شرکت های فناور و دانش بنیان حوزه سلامت  برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

منبع خبر

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

    نظرات