برگزاری رویداد تانا هم زمان با نمایشگاه صنایع معدنی


برگزاری رویداد تانا هم زمان با نمایشگاه صنایع معدنی زمان برگزاری نمایشگاه: ۱ ام تا ۴ ام شهریور ماه مکان: نمایشگاه بین المللی مشهد


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات