بررسی عملکرد دو شرکت فناور در شورای پارک علم و فناوری استان مرکزی

با برگزاری سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان مرکزی، عملکرد ۲ شرکت فناور جهت پذیرش و حضور در دوره پسارشد، مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات