نشست آنلاین اعضای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

نشست آنلاین اعضای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

از کلیه اعضای محترم اتحادیه درخواست میگردد در نشست آنلاین اعضای اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی که به منظور :
۱-ارائه گزارش از آخرین وضعیت فعلی اتحادیه
۲-ارائه گزارش از آخرین وضعیت پایش، تفکیک و برگزاری انتخابات
۳-راه های هم افزایی و افزایش مشارکت در امور اتحادیه، تشکیل خواهد شد در ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ حضور بهم رسانید.
لینک حضور در جلسه :  https://live۳.eseminar.tv/ch/wb۷۵۹۲۱
نحوه ورود به جلسه : انتخاب گزینه میهمان
در قسمت name : نام شرکت و نام و نام خانوادگی شرکت کننده به فارسی ثبت گردد.

لینک اصل خبر در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

منبع خبر

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یک انجمن در شهر تهران می باشد

نظرات