تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی متوقف شد

به گزارش تجارت‌نیوز ، تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی به دو بخش خدماتی و توزیعی، مساله‌ای بود که دغدغه‌ها و نگرانی‌های فراوانی را ایجاد کرده‌ بود. اما این اتفاق به دستور وزیر صمت متوقف شد. به دنبال جلسه حضوری وزیر صنعت، معدن و تجارت با کسب و کارهای کوچک و شرکت‌های نوآور، تصمیم بر این شد که تفیکک اتحادیه کسب و کارهای مجازی متوقف شود. پیش از این نیز وزارت صمت به مصوبه هیات عالی نظارت جهت تفکیک این اتحادیه بی‌توجهی کرده‌ بود. وزارت صمت بی توجه به مصوبه هیات عالی نظارت که با رد تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی، دستور برگزاری انتخابات در اسرع وقت را داده بود. همچنین هیات مدیره جدیدی را بر این اتحادیه منصوب کرد. بیشتر اعضای هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز تفکیک را به ضرر این اتحادیه می‌دانستند و بسیاری از کسب و کارها نیز موافق آن نبود. از سوی ...

متن کامل خبر در سایت تجارت نیوز

    منبع خبر

    تجارت نیوز

    تجارت نیوز

    تجارت نیوز یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات