انتصاب رییس کارگروه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال قرارگاه تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین شهرستان آمل

انتصاب رییس کارگروه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال قرارگاه تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین شهرستان آمل

معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل طی حکمی مدیر مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل را عضو شورای سیاست گذاری قرارگاه و رییس کارگروه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال قرارگاه تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین شهرستان آمل منصوب کرد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات