مشاور پارک علم و فناوری خراسان در امور راهبردی سازمانی منصوب شد

مشاور پارک علم و فناوری خراسان در امور راهبردی سازمانی منصوب شد


با صدور حکمی از سوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان، جناب آقای مهندس حامد شاطرزاده یزدی به عنوان مشاور پارک علم و فناوری خراسان در امور راهبردی سازمانی منصوب شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور ین الملل پارک علم وفناوری خراسان رضوی، روز ۱۹ ام شهریور ۱۴۰۱، با صدور حکمی از سوی رئیس پارک علم و فناوری خراسان، جناب آقای مهندس حامد شاطرزاده یزدی به عنوان مشاور پارک علم و فناوری خراسان در امور راهبردی سازمانی منصوب شد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات