بازدید ریاست پارک علم و فناوری استان از شرکت‌های مستقر در سایت رویش

دکتر داستان رییس پارک علم و فناوری استان مرکزی به همراه جمعی از مدیران پارک علم و فناوری استان، ضمن حضور در سایت رویش پارک، از شرکت‌های مستقر در این سایت بازدید به عمل آوردند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات