رئیس پارک علم و فناوری خراسان سرآمد علمی ایران

رئیس پارک علم و فناوری خراسان سرآمد علمی ایران


کسب عنوان برتر سرآمد ملی ایران توسط دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی

ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری، شماره ۵۷لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات