بازدید آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی در روز پنجشنبه از پارک علم و فناوری خراسان
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات