بازدید رئیس شعب بانک ملی استان مازندران از شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران

بازدید رئیس شعب بانک ملی استان مازندران از شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران

رشیدی رئیس شعب بانک ملی استان مازندران به منظور نقش آفرینی بانک ملی در اقتصاد دانش بنیان استان، از شرکت های فناور و دانش بنیان مستفر در ساختمان نوآوری فکوری پارک علم و فناوری مازندران بازدید کرد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

منبع خبر

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

    نظرات