شرکتهای دانش بنیان ایده‌های خود را برای حل مسائل ارائه کنند


پنجاه و سومین جلسه قرارگاه اقتصاد دانش بنیان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، روز یکشنبه دهم مهر ماه، پنجاه و سومین جلسه قرارگاه اقتصاد دانش بنیان خراسان رضوی به ریاست استاندار محترم خراسان رضوی و دبیری رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار شد.

در این نشست یعقوبعلی نظری گفت: ظرفیت تشکیلاتی در ارتباط با موضوع دانش بنیانها به عنوان قرارگاه و توسط پردیس‌های دانش بنیان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بعد از ایجاد تشکیلات، سازماندهی مهم است تا بتوانند همه ظرفیت های حوزه دانش بنیان را با کمک حوزه های فناوری سامان دهی کنند تا هسته های فناوری در قالب قرارگاه، هدایت و مدیریت شوند.

استاندار خراسان رضوی افزود: رسالت قرارگاه، ارتباط با مجموعه ها با هدف تعیین و همچنین تبیین همه بخش های مرتبط با حوزه دانش بنیان که مشغول فعالیت هستند تعریف عملی پیدا می‌کند و برای این موضوع باید ضمن مشخص شدن سازمان حامی، تشکیلات متولی، بنگاه اقتصادی نقش آفرین و شرکتهای دانش بنیان با هم متصل باشند.

نظری گفت: سرمایه نیروی انسانی و همچنین مالی در خراسان رضوی  به خوبی وجود دارد که در پردیس های تخصصی مربوطه باید به کار گرفته شود که در نشست های توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: تهیه فهرست مسائل باعث جهت دهی خراسان رضوی می‌شود و ایده‌های انتخاب شده باید در قرارگاه تخصصی به تصویب برسد و در نهایت قابلیت نظارت و پیگیری وجود داشته باشد.

فلسفه وجود قرارگاه، حل مسائل است

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی هم گفت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان این استان در هفت عرصه و پردیس در حال اجراست.

مسعود میرزائی شهرابی افزود: برآیند نشست با فعالان بخش خصوصی و دستگاه‌ها منجر به احصای چالش ها شد که به عنوان نمونه در حوزه کشاورزی و تا سال ۱۴۰۴ ، ۶۰ هسته و واحد فناور و دانش بنیان باید به دست آید.

وی ادامه داد:توسعه و راه اندازی مراکز رشد در شهرستان ها از جمله اقدامات در حال اجراست و یکی از اقدامات انجام شده، ایجاد فرهنگ سازی دانش بنیان است که متاسفانه در دستگاههای دولتی این اتفاق با جدیت وجود ندارد.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: ادبیات حوزه دانش بنیان و فرهنگ سازی این حوزه باید ایجاد شود زیرا بسیاری از مجموعه‌ها با این حوزه آشنایی ندارند و این در حالی است که برخی فعالیت های حوزه ict در سطح کشور فعال و معرفی شده است ولی دستگاه‌های اجرایی استان ما از آن بی اطلاع هستند.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات