توسعه شرکت های دانش بنیان با حمایت بخش خصوصی محقق می شود

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: با توجه به تعامل و همکاری بسیار خوب بخش خصوصی و دولت در این استان توسعه و ارتقای شرکت های دانش بنیان با حمایت بخش خصوصی محقق خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات