چکاب سلامتی تیم های ستابدهنده پیشگامان

چکاب قند و چربی خون و آنزیم های کبدی ویژه تیم‌های شتابدهنده در مورخ شنبه ۹ آذر ماه در شتابدهنده‌ی پیشگامان کویر انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

منبع خبر

پیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی

نظرات