انتقال تجربیات شرکت داری

انتقال تجربیات شرکت داری؛ حسابداری و مباحث هیات مدیره ویژه تیم‌های سایکل ۱ و ۲ و ۳ شتابدهنده
باحضور مهندس جوادپور(مدیر عامل شرکت صافات انرژی)
پنجشنبه ۷ آذر ساعت ۴ تا ۶ ؛ در شتابدهنده پیشگامان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

منبع خبر

پیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی

نظرات