انعقاد تفاهم نامه همکاری میان صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و پارک علم و فناوری هرمزگان

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و پارک علم و فناوری هرمزگان

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، این تفاهم نامه با موضوع عاملیت وجوه پارک نزد صندوق یزد جهت حمایت مالی از شرکتهای فناور مستقر در پارک هرمزگان به مدت سه سال امضاء شد.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

منبع خبر

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

    نظرات