پارک علم و فناوری البرز در انجام ماموریت خود موفق و بالنده است

پارک علم و فناوری البرز در انجام ماموریت خود موفق و بالنده است

دکتر شهبازی در بازدید از غرفه شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز در ششمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان البرز با اشاره به جایگاه مهم پارک علم و فناوری البرز استان و کشور خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری البرز ماموریت خود را در توسعه فناوری به خوبی انجام می دهد و در زمینه توسعه فناوری و برنامه ریزی برای توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور موفق و بالنده است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، ایشان در این بازدید که باحضور دکتر عطاء اله ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز صورت گرفت تاکید کرد:  دکتر ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز و تیم ایشان در حوزه ایجاد زیرساخت های فناوری استان نقش بسیار مهم و مثبتی را ایفا کرده اند و برنامه ریزی های درستی داشته اند.
استاندار البرز با اشاره به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری استان توسط پارک علم و فناوری استان البرز یادآور شدن: پارک علم و فناوری البرز و مجتمع تحقیقاتی مجاور آن فضای بسیار مناسبی برای توسعه فناوری  و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور است و آینده این استان را با توجه به برنامه ریزی موفق این پارک بسیار مثبت و بالنده است.
دکتر ربانی هم در این بازدید بخشی از دستاوردهای پارک علم و فناوری البرز را در حوزه دانش بنیان برای دکتر شهبازی استاندار و هیات همراه تشریح نمود.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری البرز

منبع خبر

پارک علم و فناوری البرز

پارک علم و فناوری البرز

زمینه فعالیت جامع

    نظرات