امضاء تفاهم نامه همکاری میان انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در راستای سیاست‌های وزارت عتف مبنی بر استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی تفاهم نامه همکاری میان انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعقد خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات