برگزاری سلسله کارگاه های تخصصی حقوقی

سلسله کارگاه های تخصصی حقوقی »، ویژه اعضاء محترم هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان، توسط مرکز رشد و نوآوری دانشگاه در سالن جلسات طبقه چهارم کتابخانه مرکزی برگزار می شود، از کلیه علاقه مندان برای شرکت در این کارگاه دعوت میگردد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات