پارک علم و فناوری خراسان در بیستمین نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان


حضور پارک علم و فناوری خراسان در بیستمین نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان

بیستم الی بیست و سوم آذرماه ۱۳۹۸ - نمایشگاه بین المللی مشهدلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات