درخشش «دانشگاه صنعتی شاهرود» در رویداد فناورانه «پترولیوم تیکاف»

«دانشگاه صنعتی شاهرود» در رویداد فناورانه پترولیوم تیکاف وزارت نفت که در هفته پژوهش در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید، توانست در بخش استارتاپى «پتروتست» در حوزه ارایه راهکار برای چالش هاى وزارت نفت به مقام نخست دست یابد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات