افتتاح دفتر بنیاد نخبگان استان مرکزی در پارک علم و فناوری

دفتر بنیاد نخبگان استان مرکزی با حضور مدیران و جمعی از نخبگان این بنیاد و مسئولین پارک در محل سایت جامع پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات