جلسه مشترک کارگزار فن بازار استانی با برخی از فناوران پارک علم و فناوری لرستان

جلسه مشترک شرکت آسو تدبیر کاسیت کارگزار فن بازار استانی با برخی از فناوران پارک علم و فناوری لرستان

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات