جلسه با حضور مدیران سازمان جهانی بهداشت

جلسه با حضور مدیران سازمان جهانی بهداشت

جلسهای با حضور مدیر محترم منطقه ای ، مشاور محترم منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی ، مسئولین محترم دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در تاریخ ۹۸/۱۱/۸ در دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می گردد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات