جلسه شورای اقامه نماز پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار شد

جلسه شورای اقامه نماز پارک علم و فناوری استان مرکزی با حضور کارمندان این پارک در محل سالن جلسات سایت جامع پارک علم و فناوری استان مرکزی برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات